Reklamní kampaň pro Festival Čtení ve vlaku, který proběhl v pražských příměstských spojích ve dnech 14. - 16. 9. 2014.
Během Festivalu Čtení ve vlaku ve vlacích předčítali ze svých děl přední čeští spisovatelé.
Kampaň jsem pojala čistě typograficky a to už jen pro to, že čtení a typografie k sobě neodmyslitelně patří. Vymyslela jsem tedy krátké příběhy, které mají být v podstatě vyprávěním jednoho z návštěvníků festivalu, jakým způsobem probíhala jeho cesta na festival. V každém textu jsou barevně odlišena slova (jména spisovatelů), která nesou hlavní sdělení plakátu. Některá slova mají dva významy a tak nám na plakátech vzniká hra slov.
Placky
Na plackách se opakuje stejný princip jako na plakátech, ovšem místo jmen autorů jsem do textů zakomponovala názvy děl každého ze spisovatelů.
Program festivalu sloužil ne jen jako program, ale zároveň také jako záložka
a kartička na autogramy.
Během závěrečného slavnostního jarmarku, který se konal ve Fantově kavárně na hlavním nádraží v Praze měli návštěvníci možnost nechat si program podepsat od všech zůčastněných spisovatelů přímo na tyto programy/záložky. Po odtrhnutí levé strany od pravé, vznikla z programu záložka s podpisy předních českých spisovatelů.
Back to Top