Návrh na vizuální styl GHMP | Galerie hlavního města Prahy

Hlavním prvkem celé nově navržené vizuální identity galerie je speciálně vytvořené písmo, které se stává jednotícím prvkem veškeré komunikace. Na vybraných fotografiích děl, která byla v minulosti galerií vystavována, byly nalezeny tvary, připomínající jednotlivé znaky abecedy. Z těchto tvarů bylo posléze vytvořeno jedinečné písmo speciálně pro Galerii hlavního města Prahy, nazvané GHMP. 

Takto navržené písmo by mělo odrážet jak umělecká díla samotná, tak poslání samotné galerie – propojení. Propojení, které galerie poskytuje svým návštěvníkům. 

Jako dominantní barva vizuální identity galerie byla zvolena barva modrá, neboť představuje klid a uspokojení, které stejně tak přináší i návštěva Galerie hlavního města Prahy. 
Back to Top